• Türk Konseyi’ne üye devlet başkanlarının talimatları üzerine Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan “Ortak Türk Tarihi” ders kitabı, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’de okul müfredatına alındı.
  • Bu yıl “Ortak Türk Tarihi” ders kitabını Türkiye’de 30 bin, Kazakistan’da 15 bin, Azerbaycan’da 10 bin öğrenci seçmeli ders olara okumaya başladı.
  • En eski çağlardan XV. yüzyıla kadarki dönemi içeren kitapta Türk halklarının kurdukları devletlerin tarihlerinin yanı sıra onların gelenekleri, kültürleri ve milli oyunlarının ortaya çıkış tarihleri gibi bilgiler etraflı olarak verilmiştir.