Haberi paylaş

Devlet Dili Ulusal Komisyonu uzmanlarınca hazırlanan “Kırgız Cumhuriyeti’nin devlet dili hakkındaki” yasa tasarısında, Kırgızcanın kültürel değerlerin doğduğu eski Türk dillerinden biri olduğu vurgulandı.

Kırgızcanın resmi dil olarak statüsünün anayasada yer aldığına, egemen Kırgız Cumhuriyeti’ni oluşturan halkın dili ve ülkedeki etnik halkların iletişim dili olduğuna tasarıda yer verildi.

Tasarıda, Kırgız halkının kimliğinin geliştirilmesinin ve dil politikasının iyileştirilmesinin, devlet dilinin geniş ve tam olarak kullanılmasının ve devlet dilinin kamusal hayatın her alanında korunmasının temelini oluşturduğu belirtildi.

Rus Büyükelçiden eleştiri geldi !

Rusya Federasyonu Bişkek Büyükelçisi Nikolay Udoviçenko, Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan “Devlet Dili Üzerine” yasa tasarısı hakkında görüşlerde bulundu ve Kırgızistan yönetiminin kararını eleştirdi.

Rusya Büyükelçisi Udoviçenko, “Gerçekten yeni ‘Devlet Dili Üzerine’ yasa tasarının mevcut haliyle kabul edilmesi demek, Kırgızistan Anayasasında resmi dil olarak kabul edilen Rus dilinin kullanım kapsamına engel olacak. Ayrıca Rusça konuşan vatandaşların  haklarının kısalmasına yol açacağı korkuncuyla karşı karşıya  kalacağı ihtimali var.” dedi. Ayrıca Rus Büyükelçi, Kırgızistan’da Cengiz Aytmatov’un eserlerini Rus dilinde yazmasını belirterek “Rus dilinden bu kadar kolay vazgeçmeye değer mi?” dedi.

TRT QHA